Blunda inte för våra minsta
Vissa problem finns, men syns inte riktigt. Kanske för att de är så tabubelagda att många väljer att blunda för dem, eller för att de drabbar de allra minsta i samhället, barnen.
För att kunna stötta ett barn som blivit utsatt för sexuella övergrepp krävs att man som anhörig vet hur man ska tackla sina egna problem och grubblerier kring det som inträffat. Där kommer Atsub in i bilden. Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn jobbar för att stötta anhöriga till barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp.
- Jag startade Atsub i Göteborg 2001 efter egna erfarenheter inom området. Många som hamnar i situationen att ett barn i ens närhet utsätts för sexuella övergrepp, det kan vara ens barn, barnbarn eller kanske en vän, känner att de står ensamma. Myndigheter kör över dig, ingen vill se, ingen vill höra och ingen vill tala om det, säger Gunilla Henriksson.

Atsub i Göteborg har i nuläget två anställda på sammanlagt en heltidstjänst, samt en handfull volontärer som jobbar med verksamheten. Jourtelefon, stödsamtal och stödperson vid myndighetsbesök är en del av den hjälp Atsub erbjuder. Sedan finns även den viktiga biten att sprida information om sexuella övergrepp mot barn och att upplysa om att Atsub finns.
- Vi får kämpa hårt för att bli hörda, det här är ett problem som många tycker är så hemskt att de väljer att blunda. Sexuella övergrepp mot barn är fortfarande tabu, säger Mia, informatör på Atsub Göteborg som är ute på arbetsplatser och universitet och håller föreläsningar.

Atsub finansieras huvudsakligen av bidrag från kommunen. Andra viktiga finansiärer är sponsorer. För att kunna hjälpa fler anhöriga behöver föreningen större lokaler och fler anställda, därför är sponsorstöd något de gärna tar emot.
- Man kan antingen välja att sponsra oss anonymt eller att figurera på vår hemsida som sponsor och även visa med vår logga att man har valt att stötta vår verksamhet, säger Gunilla.

Atsub, Göteborg

Bransch:
Organisation

Telefon: 031-233043


Email:
atsubgbg@telia.com

Hemsida:
www.atsubgbg.nu

Adress:
Atsub, Göteborg
Mellang. 1
41301 Göteborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN